Ett hållbart företagande

Ett hållbart företagande

För att driva ett företag långsiktigt behöver man arbeta med sin samtid och med samhället man verkar i.

Vi är och försöker vara en aktiv part i staden Falkenberg. Men Falkenberg är en del av en allt mer globaliserad värld och vi tror att samarbete, nya erfarenheter och nyfikenhet är rätt väg att gå, snarare än isolering och nostalgi. Eirefeltgruppens hållbarhetsarbete står på tre ben:

Ekonomisk hållbarhet

Eftersom vi är ett familjeföretag behöver vi inte hantera aktieägare som förväntar sig utdelning. Vi och Ikea har det gemensamt, att vi är övertygade om att det tar tid och kostar pengar att bygga ett hållbart företag, och att det är vi själva som vet när det är dags att gasa eller bromsa. Vi kommer aldrig göra avkall på varken nyfikenhet, kvalitet eller passion för att göra snabba vinster. Vi bygger för framtiden.

Social hållbarhet

Vi har fem anställda i företaget. Två av dem är födda utanför Sveriges gränser. Även om vi värdesätter vår lokala förankring mår alla grupper, inte minst företag, bäst av mångfald. För att vara en framgångsrik aktör i Falkenberg behöver man spegla Falkenberg och i takt med att Falkenberg förändras, förändras Eirefeltgruppen.

Utöver vår egen interna sammansättning arbetar vi för att integrera nya falkenbergare i samhället. Sedan xxxx hyr Migrationsverket Eirefeltgruppens fastighet vid järnvägsstationen. Där bor asylsökande som väntar på besked om de ska få stanna i Sverige eller inte. Vissa får avslag på sin ansökan men de allra flesta som söker asyl får stanna. Det gör att vi redan under asylprocessen vill göra vad vi kan för att deras nya liv i Sverige ska kunna börja. Till skillnad från många andra asylboenden i kommunen ligger fastigheten xxx bara xx meter från centrum. Med hjälp av ihopsamlade cyklar kan de asylsökande ta sig till centrum på bara x minuter. Det första hindret för att ta sig in i det svenska samhället – det fysiska avståndet – är överkommet. Det andra stora hindret – språket – arbetar vi med genom att arrangera svenskundervisning varje vecka. Lektionerna är gratis, det är frivilligt att gå och de leds av ideella eldsjälar.

Miljömässig hållbarhet

Eirefeltgruppen använder bara grön el. När vi bygger nya fastigheter arbetar vi alltid efter xxxx och våra underleverantörer gör alltid xxxxx.

Anpassat efter era behov

Räcker inte lokalerna till, eller är ni på jakt efter ert första kontor? Vi anpassar efter era behov.

Här bygger vi

Lämna en intresseanmälan till något av våra pågående projekt.

Eirefelt Fastighets AB
Badhusvägen 67
311 32 Falkenberg

Telefon: 0346-120 00
info@eirefelt.se